Om sidan

Grön Bilskatt är ett initiativ som arbetar för en skattepolitik som främjar elektrifiering av den svenska bilflottan.

Bilen utgör en viktig del av många människors vardag i Sverige. Den underlättar för företag och offentlig sektor att utföra sina uppgifter och den möjliggör för människor att få ihop livspusslet. Sveriges bilflotta behöver nu ställas om för att vara långsiktigt hållbar. Den omställningen måste vara driven av konsumenterna, men det är statens ansvar att underlätta för konsumenterna att göra rätt miljöval. Nu genomför regeringen förändringar som höjer skatten för de som vill välja, eller har valt, en förmånsbil eller personalbil som är eldriven. Grön Bilskatt samlar de som tycker att det är fel väg att gå och som istället vill ha en skattepolitik som främjar elektrifiering av den svenska bilflottan.

Initiativet Grön Bilskatt drivs av Volkswagen Group Sverige.