Gör om, gör rätt

Vid årsskiftet höjs årskostnaden med 34 % för de förmånsbilsförare som valt en elbil, laddhybrid eller gasbil. Regeringen slopar då en regel som gör att förmånsbilar och personalbilar som drivs med el eller gas har lägre skatt. Det lägger på 5000 kronor per år för den som valt en miljöbil.

Regeringen gör det dyrare för förmånsförare som gjort ett bra miljöval jämfört med de som valt en fossildriven bil

Ett upprop för grönare bilskatter

Den svenska bilflottan genomgår en historisk elektrifiering. Men vid årsskiftet genomförs förändringar i beskattningen av förmånsbilar och personalbilar som gör det dyrare för de förare som väljer elbilar. Skattehöjningen strider mot tanken att underlätta för konsumenterna att göra rätt miljöval och riskerar att försena elektrifieringen av den svenska fordonsflottan. Det här är ett upprop för alla som tycker att skattesystemet ska fortsätta gynna de som väljer en eldriven förmånsbilbil, inte tvärtom. Ett upprop för grönare bilskatter.

Skriv under för en grön bilskatt, mot slopandet av miljöbilsreduktionen och andra åtgärder som gör det dyrare att välja en miljöbil framför en fossilt driven bil.

30
av nyregistrerade bilar utgörs av förmåns- och personalbilar

Förmånsbilarna är katalysator för elektrifieringen

Att försämra incitamenten för förmånsförare att välja en miljöbil får stora effekter på hela fordonsflottan. Förmånsbilar utgör hela 30 % av nybilsförsäljningen. De säljs sedan vidare till privatpersoner. Man kan alltså säga att elektrifieringen drivs genom förmånsbilsmarknaden. Försämrar regeringen incitamenten för förmånsförare att välja elbil får det alltså en indirekt effekt på elektrifieringstakten av hela flottan.